Görme Engelliler

Kitap Tanıtım Afişleri

Okulumuzda öğrenciler, kitap tanıtım afişleri hazırlamıştır. Her öğrenci okuduğu veya okumak istediği bir adet kitabı araştırarak,

kitap hakkında, yazar hakkında bilgileendirme yaptığı bir afiş hazırlanmıştır.

Bu afişler okul kütüphanesine asılarak diğer öğrencilerin de ilgisini çekmiştir.

a